Poznávací zájezd do Tachova

V sobotu 6. června 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Štichov poznávací zájezd do Tachova.

Nejprve jsme navštívili národní kulturní památku - jízdárnu ve Světcích. Dozvěděli jsem se zajímavosti o původním majiteli jízdárny -  polním maršálu Alfrédu I. Windischgrätzovi, prošli jsem se hlavní halou jízdárny, nad kterou se rozprostírá unikátní krov s tzv. lucernou, nahlédli do stájí a bývalých postrojových komor, pokochali se výhledem z nejkrásnější místnosti v jízdárně, kterou je knížecí lóže. Na závěr nás čekala prohlídka unikátní výstavy "Císařův pekař a Pekařův císař", kde jsme si prohlédli kostýmy, rekvizity, inventář a nábytek z natáčení. 

Poté jsme se vydali po 144 schodech na rozhlednu Vysoká u Tachova. Jedná se o 28 metrů vysokou ocelovou rozhlednu ve tvaru přesýpacích hodin, 564 m n. m. 

Po vynikajícím obědě a odpolední kávě jsme si prohlídli honosné prostory bývalé knížecí rezidence rodiny Windischgrätzů v tachovském zámku, jež byl veřejnosti zpřístupněn na konci loňského roku. Nahlédli jsme také do vnitřních prostor původní hradní věže. 

Poděkování patří všem účastníkům zájezdu a hlavně panu Pavlu Voltrovi, bezvadnému průvodci po tachovských památkách. "Štichováci, je to jasný!" 

Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-
Detail [›]
-